Op weg naar een beter resultaat!

Iedere ondernemer wil toch het maximale uit zijn onderneming halen?


Over DRV Performance Improvers

DRV Performance Improvers is een zelfstandig en onafhankelijk bedrijfsonderdeel van DRV Accountants & Adviseurs, een organisatie met ruim 500 medewerkers en meer dan 5500 klanten.
Wij begeleiden ondernemers in de volle breedte bij alle mogelijke strategische en bedrijfskundige onderwerpen op het gebied van finance, commercie, productie, logistiek, inkoop, ict en hr. We ondersteunen bij heldere en compacte planvorming en met name ook bij de daadwerkelijke realisatie.

Wij werken voor bedrijven in uiteenlopende branches. Dit doen we met adviseurs die zelf jarenlang ondernemer zijn geweest, veel lijnervaring hebben opgedaan en over aantoonbare realisatiekracht beschikken.

We helpen bedrijven in zwaar weer, bedrijven die te snel groeien en bedrijven die geconfronteerd worden met specifieke problemen die invloed hebben op de prestaties van de onderneming, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim van key-personen.

Wij helpen ondernemers om van tijd tot tijd te spiegelen. Veel ondernemers hebben binnen de onderneming of binnen de social circle te weinig mogelijkheid tot reflectie.

 

Ons team

Michel van Dijk

Adviseur Lees meer

Silvia Bal - Roose

Adviseur Lees meer


Marcel Winkelman

Adviseur Lees meer

Wijnand Mebius

Adviseur Lees meer


Mitch van Bovene

Adviseur Lees meer


Mike Sier

Adviseur Lees meer

Performance Improvement

Vraagt u zich weleens af of u wel het maximale uit uw onderneming haalt, en wilt u weten hoe groot uw verbeterpotentieel is?

Dan voeren wij een quickscan voor u uit waarin het verbeterpotentieel van uw onderneming wordt vastgesteld. Het geeft ons inzicht in uw organisatie en een helder beeld bij welke bedrijfsonderdelen u kansen laat liggen. In een persoonlijk gesprek lichten we de resultaten aan u toe aan de hand van een korte, praktische rapportage.

Vele ondernemingen zijn u al voorgegaan waarbij er aantoonbaar structureel additionele aandeelhouderswaarde is gerealiseerd. De resultaatverbeteringen zijn duurzaam, organisaties hebben meer body gekregen waardoor de onderneming minder afhankelijk is geworden van haar DGA (directeur groot aandeelhouder). Dit geeft enerzijds meer rust voor de DGA, anderzijds uit zich dat in een hogere aandeelhouderswaarde.

Bent u ook benieuwd wat dit voor u kunt betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Recovery management

U voelt dat de concurrentie in de markt is toegenomen. Uw omzet en marge zijn daardoor sterk onder druk komen te staan. Hoe gaat u in deze situatie om met uw werkkapitaal en cashflow? En wat kunt u doen als banken hun kredietfaciliteiten inperken en u bij bijzonder beheer terecht komt?

Het is belangrijk om direct een goede liquiditeitsprognose op te stellen en de cashflow goed te monitoren. U krijgt daardoor grip op de zaak en voorkomt problemen met uw crediteuren. Daarnaast is er de urgente noodzaak om de huidige bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering grondig te verbeteren. Mogelijk moet u het bedrijf laten krimpen. Wellicht door het personeelsbestand te verkleinen of door bedrijfsonderdelen af te stoten.

We bieden u handige tips om prioriteiten te stellen en niets over het hoofd te zien. Zo geven we aan welke besluiten u moet nemen en helpen u bij het ondernemen van actie. Onze ervaring heeft ons bovendien geleerd dat in een ingrijpend verandertraject aandacht nodig is voor de mensen die hierbij betrokken zijn. In deze moeilijke fase staan wij u dan ook bij met onze financiële en operationele kennis en hebben we oog voor de emotionele kant van de situatie.

Strategievorming

Zoekt u een deskundige gesprekspartner om de strategische richting van uw onderneming te bepalen? Iemand die uw ideeën omzet in een strategisch plan met heldere doelstellingen? Een partner die ook sterk is in de uitvoering?

Wij helpen u om realistische doelen te stellen op basis van uw toekomstplannen en ambities. Samen schrijven we een compact strategisch plan dat antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Wat is het beoogde financiële effect?
  • Wat moet u daarvoor doen binnen uw onderneming?
  • Wie heeft u daarbij nodig?
  • Wat moet er in welke volgorde en op welk moment concreet gebeuren?
  • Welke hulpmiddelen heeft u daarbij nodig?
  • Welke risico’s zijn er en kunnen we die minimaliseren?

Wij zorgen ervoor dat uw toekomstplannen snel realiteit worden door u te helpen bij de implementatie van het plan en zetten alle essentiële stappen in samenhang.

Realiseren quick wins, de DRV kostenbespaar scan

Ondernemers helpen kosten te besparen. Dat is het idee achter de Kosten Bespaar Scan van DRV Performance Improvers. De besparing kan oplopen tot 20% van de kosten die niet direct gerelateerd zijn aan het kernproduct of de dienst van de organisatie (‘non core kosten’). Deze besparing levert direct een beter bedrijfsresultaat op.

LEES MEER

Onze aanpak

1 Wij bieden u altijd eerst vrijblijvend en gratis een intakegesprek aan van circa 1,5 uur. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid uw verhaal te doen en zullen wij door het stellen van gerichte vragen tot een diagnose te komen. Wij koppelen het gesprek aan u terug aan de hand van een zogenaamde "debrief" waarin wij de diagnose stellen en komen tot een voorgestelde aanpak.


2 Nadat u een heldere offerte van ons heeft ontvangen en u akkoord heeft gegeven voor de opdracht lichten wij veelal in enkele dagen uw onderneming door op basis van de in de debrief gestelde diagnose. U ontvangt van ons binnen een week een heldere rapportage met een aantal quick wins om tot resultaat verbetering te komen en tot een implementatieplan voor de voorgestelde veranderingen.


3 Onze kracht ligt vooral op het gebied van de implementatie van de verbeteringen binnen uw organisatie. Door onze brede kennis zijn wij in staat om de impact van de verandering voor alle aspecten van de bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Een nieuw systeem heeft bijvoorbeeld niet alleen met IT te maken maar ook met strategie, processen, personeel, cultuur etc.